Przetestuj wszystkie funkcjonalności
pakietów Freight Automation

Funkcjonalności
FreightAutomationLite
FreightAutomation

Każda oferta giełdowa matchowana jest indywidualnie z każdym pojazdem pod kątem FTL jak i LTL.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wycena każdej oferty biorąca pod uwagę sytuację rynkową, specyfikę i capacity regionu, wymagania związane z realizacją oferty.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na znalezienie ofert giełdowych z najmniejszym podlotem dla Twoich pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na znalezienie ofert giełdowych z największym zyskiem dla Twoich pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala znaleźć najlepiej płatne oferty dla Twoich pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala skonfigurować indywidualnie lub grupowo kierunki ofert dla Twoich pojazdów bez ich ograniczeń ilościowych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Każda oferta giełdowa sprawdzana jest indywidualnie pod kątem doładunku dla każdego z Twoich pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala automatycznie wybierać numer telefonu do klienta po zmatchowaniu oferty.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala przefiltrować automatycznie zmatchowane oferty pod kątem czasu dostępności pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala automatycznie kierować pojazd ofertami giełdowymi w kierunku bazy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System daje możliwość ukrywania ofert z giełd transportowych, które są starsze niż wybrany czas.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Automatyczna kalkulacja zysku dla każdej oferty giełdowej.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala ocenić, jak dobry w danym momencie jest region, do którego prowadzi dana oferta.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Innowacyjny i autorski algorytm analizujący cały rynek transportowy w Europie pod kątem opłacalności.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala przenieść wszystkie dane oferty i przekalkulować dokładnie trasę na mapach ATP jednym kliknięciem.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcja pozwala jednym kliknięciem wysłać gotową ofertę do klienta giełdowego.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Zaawansowany system banów czasowych oraz nieograniczonych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala ukrywać oferty od firm zarejestrowanych w państwach podwyższonego ryzyka.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala automatycznie wybierać numery na Twoim telefonie lub tablecie.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wszystkie dane zlecenia giełdowego automatycznie przeniesione do zlecenia transportowego.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Kierunki ofert giełdowych mogą być wybierane indywidualnie dla każdego pojazdu, a wyniki wyświetlone będą na jednej liście.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na filtrowanie ofert giełdowych pod kątem typów naczep.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala zapisać ulubione filtry kierunków ofert.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala zobaczyć koszt indywidualnie dla każdej oferty i każdego pojazdu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Określa, jak dobra jest cena klienta względem sytuacji na rynku.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Analiza, czy pojazd zdąży na załadunek każdej oferty giełdowej.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcja pozwala wyeliminować spam giełdowy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala wyświetlić oferty jednodniowe.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Kalkulacja marży dla każdej oferty bez ceny w oparciu o Market Price.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcja pozwala zobaczyć, jaki limit kredytowy posiada klient na etapie zmatchowania oferty.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala wykorzystać potencjał każdej z giełd, dopasowując wszystkie oferty giełdowe ze wszystkich największych giełd do Twoich pojazdów jednocześnie.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala ukryć oferty opublikowane później niż podany czas.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala przeglądać i wyszukiwać oferty, które były otwarte przez użytkownika.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wszystkie dane klienta giełdowego przypięte od razu do zlecenia.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala korzystać z AI matchingu również na własnych ofertach w sposób masowy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala pominąć koszt pustych kilometrów w kalkulowaniu marży.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na automatyczne planowanie i koordynację zjazdów pojazdów z trasy do bazy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Automatyczne wyszukiwanie i dopasowanie ładunków do pojazdów w celu zwiększenia efektywności transportu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na szybkie oznaczenie i przekazanie informacji całemu zespołowi o rezerwacji wybranego pojazdu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Polega na automatycznym powiadamianiu wszystkich użytkowników o wystąpieniu usterki lub problemu w pojeździe, co pozwala na szybką i efektywną reakcję oraz naprawę, minimalizującą czas przestoju i zwiększającą efektywność floty.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Narzędzie, które automatycznie wylicza i porównuje koszty różnych opcji przemieszczania ładunków i pojazdów. Może uwzględniać takie czynniki, jak opłaty drogowe, paliwo, koszty utrzymania pojazdów, czas pracy kierowców i inne koszty związane z transportem. Dzięki temu użytkownicy mają wgląd w koszty i mogą wybrać najrentowniejsze trasy oraz oferty transportów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System generuje automatyczne raporty dla klientów, informujące o postępie realizacji frachtu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System powiadamia użytkownika o najważniejszych informacjach dotyczących frachtu oraz pojazdu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System zarządzania flotą opiera się na wykorzystaniu mapy, co pozwala na bieżące monitorowanie położenia wolnych, gotowych do sprzedaży pojazdów, pozycji GPS i optymalizację tras. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i efektywne zarządzanie flotą, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcja umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o położeniu i statusie pojazdów we flocie. Dzięki temu użytkownik może szybko reagować na potrzeby swoich klientów i zapewnić im niezbędną dostępność pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia tworzenie indywidualnych pojazdów, wybór ich typów i cech, takich jak wymiary ładowne, wyposażenie i inne ważne detale, które są niezbędne do realizacji transportów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia tworzenie pojazdów podwykonawców, wybór ich typów i cech, takich jak wymiary ładowne, wyposażenie i inne ważne detale, które są niezbędne do realizacji transportów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii pojazdów już istniejących we flocie, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na precyzyjne określenie parametrów każdego pojazdu, takich jak wymiary ładowne, dostępne wyposażenie i inne cechy, co umożliwia bardziej efektywne planowanie i realizację transportów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na modyfikację informacji o pojazdach w każdym miejscu aplikacji, co umożliwia łatwe i szybkie zarządzanie flotą. Dostęp do funkcjonalności jest możliwy w każdej części aplikacji i ułatwia użytkownikowi szybkie zarządzanie swoimi pojazdami.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcja pozwala na realizację wielu zadań załadunku i rozładunku podczas jednego przejazdu, co znacznie zwiększa efektywność i rentowność transportu. W ten sposób pojazdy floty są wykorzystywane w pełni, co przekłada się na optymalizację kosztów i zwiększenie wydajności.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na śledzenie historii wyznaczonych tras przez użytkownika, co umożliwia w każdym momencie powrót do trasy wytyczonej w ciągu całej pracy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na wprowadzanie punktów dostaw i odbioru w różnych formatach, takich jak kody pocztowe, dokładne adresy, współrzędne GPS, co zapewnia większą elastyczność i umożliwia precyzyjne określanie miejsc dostaw i odbioru towarów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System zawiera bazę największej liczby kodów pocztowych w Europie, umożliwiając łatwe i dokładne określenie lokalizacji adresów i punktów. Dzięki temu łatwiej planować i monitorować trasy, co przekłada się na efektywniejsze i bardziej precyzyjne wykonywanie transportów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala użytkownikowi na śledzenie szczegółowych informacji na temat ładunku, takich jak jego waga, wymiary, rodzaj i inne ważne dane, które są niezbędne do prawidłowego transportu. To pozwala na ścisłe planowanie i optymalizację tras, co wpływa na efektywność i rentowność działania floty.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na wyznaczenie najbardziej efektywnych tras dla kilku punktów dostawy, w oparciu o dane dotyczące czasu przejazdu, dostępności pojazdów i inne czynniki. System automatycznie wyznacza optymalne trasy, układając punkty w odpowiedniej kolejności, aby zoptymalizować czas i koszty transportu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Polega na automatycznym wystawianiu pojazdów z floty na wszystkie największe giełdy transportowe jednocześnie, co pozwala na uzyskanie jak największej liczby zleceń transportowych. Dzięki temu zwiększa się wykorzystanie floty i maksymalizuje zyski oraz oszczędza się czas.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na monitorowanie i zarządzanie czasem pracy i jazdy kierowców floty. Dostarcza informacje na temat zgodności z przepisami i umożliwia optymalizację harmonogramów, aby zapewnić efektywność i bezpieczeństwo.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia użytkownikowi śledzenie aktualnej sytuacji w realizacji frachtu, w tym możliwych opóźnień. Pozwala to na szybką reakcję i odpowiednie działanie, aby uniknąć dodatkowych komplikacji i strat.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Narzędzie, które umożliwia dodawanie i przeglądanie komentarzy dotyczących konkretnych pojazdów we flocie. Pozwala to na lepsze zarządzanie pojazdami i identyfikowanie potencjalnych problemów, a także udostępnianie ważnych informacji między zespołem transportowym i kierowcami.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia śledzenie wszystkich zleceń przydzielonych do danego pojazdu, wraz z datami i miejscami realizacji, co ułatwia zarządzanie flotą. Dzięki tej funkcji właściciele floty mają pełny wgląd w historię przydzielania pojazdów i możliwość szybkiego podejmowania decyzji dotyczących planowania kolejnych zleceń.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na znalezienie odpowiedniego parkingu wzdłuż wyznaczonej trasy, korzystając z bazy ponad 40 000 punktów POI (Point of Interest). Dzięki temu kierowcy mają łatwiejszy dostęp do miejsc, gdzie mogą zaparkować swój pojazd i mogą zachować pełne bezpieczeństwo ładunku.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia śledzenie i raportowanie w czasie rzeczywistym o wszystkich incydentach na drodze, takich jak wypadki, zamknięcia dróg i inne utrudnienia, co pozwala na unikanie tych obszarów i wybieranie najlepszej trasy do celu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala użytkownikowi na wyświetlanie map w trybie satelitarnym, co umożliwia bardziej szczegółowe i dokładne odwzorowanie terenu i jego infrastruktury. Dzięki temu można lepiej planować trasy oraz unikać przeszkód na drodze.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na przedstawienie wszystkich kodów pocztowych w Europie na mapie z podziałem na poszczególne obszary. Dzięki temu użytkownik może łatwo zidentyfikować lokalizacje i lepiej planować trasy transportu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność, która umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji na temat każdego pojazdu we flocie, oraz wykonywanie wszystkich najważniejszych operacji na pojazdach. Pozwala to na lepsze i szybsze zarządzanie flotą.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność, która pozwala na szybką reakcję na zmiany wynikające z bieżącej sytuacji na drodze lub innego rodzaju incydentów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność, która pozwala na wybór i filtrowanie pojazdów oraz ładunków na mapie za pomocą różnych kryteriów. Dzięki temu użytkownik może łatwo znaleźć i wyświetlić odpowiednie pojazdy i ładunki na mapie, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne planowanie oraz realizację transportu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System wsparcia i pomocy technicznej w formie czatu, umożliwiający użytkownikom szybką i efektywną komunikację z zespołem wsparcia, w razie potrzeby pomocy lub rozwiązywania problemów technicznych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność ta umożliwia wyznaczanie optymalnych tras dla pojazdów ciężarowych, biorąc pod uwagę różne czynniki takie jak odległość, czas przejazdu, ograniczenia dróg, wysokość i waga pojazdu, ograniczenia ładowności itp. Dzięki temu możliwe jest planowanie tras zgodnie z potrzebami transportu i optymalizacja kosztów i czasu realizacji przewozu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wytyczanie tras, które unikają zakazów dla pojazdów ciężarowych, zapewnia bezpieczne i skuteczne dostarczanie ładunków. Funkcja ta bierze pod uwagę ograniczenia wagowe i wymiary pojazdów, takie jak mosty o niskim stopniu, tunele o ograniczonej wysokości i inne miejsca, które mogą stanowić problem dla pojazdów ciężarowych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Najdokładniejsze opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych na terenie całej Europy z podziałem na kraje oraz systemy płatności.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na wybór najlepszej trasy przejazdu dla każdego odcinka w oparciu o określone kryteria: najtańsza, najszybsza, najkrótsza.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność tras alternatywnych kalkulowana jest dla wszystkich odcinków trasy, indywidualnie dostarczając użytkownikowi szeregu opcji, które pozwolą na wybranie najlepszej trasy dla ich potrzeb. Porównywarka tras alternatywnych umożliwia użytkownikowi wybór najbardziej optymalnej trasy, uwzględniając czas i koszt, a także inne wymagane kryteria.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Legendą oznaczeń na mapie jest system symboli i kolorów, który jest używany do prezentowania informacji na mapie.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System umożliwia wytyczanie tras i obliczanie opłat drogowych zgodnie z wymogami dla transportów z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych (ADR).

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System pozwala na dostosowanie trasy do wymagań użytkownika, w tym omijanie określonych państw.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System pozwala na omijanie płatnych dróg podczas wytyczania tras dla pojazdów ciężarowych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System pozwala na uwzględnianie zakazów godzinowych dla pojazdów ciężarowych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wszystkie dane odnośnie podjętego transportu w jednym miejscu: dane klienta, puste i pełne kilometry, koszty, zysk itp.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość tworzenia frachtów z kilku zleceń transportowych.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Przedstawienie na jednym wykresie rocznej tendencji stawki na wytyczonej trasie oraz informacji, za ile jeździ konkurencja i jak wyglądą na jej tle stawka od Twojego klienta.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność umożliwiająca rezerwację przejazdu promem lub tunelem w celu ułatwienia transportu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność umożliwiająca rezerwację przejazdu promem lub tunelem w celu ułatwienia transportu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Automatyczne przesyłanie trasy kierowcy na jego urządzenie mobilne.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wyświetlanie aktualnej lokalizacji pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość tworzenia i zarządzania bazą klientów w aplikacji.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość szybkiego wysłania maila do klienta z poziomu mapy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość szybkiego połączenia z klientem z poziomu mapy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność umożliwiająca ustalenie limitów kredytowych dla klientów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność umożliwiająca ustalenie własnej numeracji każdego zlecenia.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Automatyczne obliczenie zysku końcowego dla danego zlecenia.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia zarządzanie i przypisywanie ładunków do konkretnych pojazdów z poziomu interaktywnej mapy.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na wystawienie ładunków na różnych giełdach transportowych z poziomu jednej aplikacji.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System automatycznie odświeża oferty na giełdach, co pozwala na bieżąco śledzić dostępność ładunków i pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Aplikacja obsługuje różne waluty, co ułatwia prowadzenie działalności międzynarodowej.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Kalkulacje są indywidualnie dostosowane dla każdego pojazdu, co umożliwia bardziej precyzyjne szacowanie kosztów przewozu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Użytkownik może korzystać z aplikacji w kilku językach.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Istnieje możliwość podłączenia aplikacji z usługą VoIP, co ułatwia komunikację między użytkownikami a klientami.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Aplikacja HOGS office jest dostępna na urządzenia z systemem Android i umożliwia automatyczne dzwonienie

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Użytkownik może ustawić własną stopkę HTML w aplikacji, co pozwala na personalizację wiadomości.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Umożliwia zarządzanie frachtem na wielu poziomach, od pojazdu po całą flotę.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Użytkownik może dodać własne, indywidualne oznaczenia dla pojazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość wcześniejszego planowania trasy pojazdu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Funkcjonalność pozwalająca nadpisać pozycję pojazdu w przypadku nagłych zmian.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Listowanie pojazdów według różnych kryteriów, takich jak np. szybkość rozładunku.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Informacje na żywo o ruchu i prędkości pojazdu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wszystkie niezbędne informacje o najbliższym punkcie trasy każdego pojazdu zawsze pod ręką.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System szacowania czasu między poszczególnymi punktami zlecenia.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Wygodny i przejrzysty sposób na zarządzanie wszystkimi zleceniami w jednym miejscu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System pozwalający na łatwe filtrowanie informacji w całej aplikacji.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Szczegółowe informacje na temat każdego zlecenia, w tym czas i miejsce załadunku oraz rozładunku.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość powielenia zlecenia dla wygody i oszczędności czasu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość statusowania i śledzenia statusów każdego zlecenia w czasie rzeczywistym.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość sprzedaży jednego ładunku na wielu giełdach.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System umożliwiający zarządzanie informacjami o sprzedanych ładunkach.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Możliwość zapisywania i zarządzania trasami pojazdu bez ograniczeń co do ich liczby.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System pozwalający na porównanie planowanej trasy z faktycznie pokonaną trasą, wraz z przeliczeniem kosztów i zysków.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Łatwe i szybkie wprowadzanie danych o wielu ładunkach naraz.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

System pozwalający na zarządzanie danymi kierowców i informacjami o nich.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Ułatwia zarządzanie zespołami pracowników w firmie.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na kontrolę uprawnień użytkowników, w tym m.in. na dostęp do poszczególnych funkcjonalności systemu.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na przypisanie użytkownikom określonych ról i dostępów, zgodnie z ich funkcją w firmie.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Pozwala na dostosowanie ceny za przewóz ładunku do indywidualnych potrzeb np. zjazdów i wyjazdów.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Dostosowanie wyglądu interfejsu do preferencji użytkownika.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Zapewnia szybką pomoc w razie pytań przy korzystaniu z aplikacji.

FreightAutomationLiteFreightAutomation

Freight Automation Lite

Wykorzystaj Sztuczną Inteligencję, aby zautomatyzować swój transport,
zmaksymalizować marżę, zminimalizować puste przebiegi i wyprzedzić konkurencję.

31 EUR/30 dni
przy subskrypcji na: 30 dni
28 EUR/30 dni
przy subskrypcji na: 90 dni
25 EUR/30 dni
przy subskrypcji na: 365 dni

Sprawdź Freight Automation Lite
Przetestuj 14 dni całkowicie za darmo


lub sprawdź pełną moc Freight Automation by Hogs

Skontaktuj się z naszymi konsultantami w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy.

Formularz kontaktowy